Specjalność Postępująca automatyzacja produkcji w przemyśle, zwłaszcza motoryzacyjnym i lotniczym powoduje ciągłe zapotrzebowanie na WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE SYSTEMY POMIAROWE. Zapewniają one najwyższą dokładność i niezawodność produkowanych części.

 Współrzędnościowe przyrządy pomiarowe, dzięki swoim głównym cechom, tj.: automatyzacji pomiarów oraz integracji z systemami CAD/CAM, należą obecnie do najnowocześniejszych urządzeń do pomiarów geometrycznych. Są podstawowymi narzędziami kontroli wymiarowej.

Lawinowo rosnąca liczba współrzędnościowych systemów pomiarowych w przemyśle polskim i na świecie jest przyczyną ogromnego zapotrzebowania na pracowników o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach.

 Taką wiedzę dla naszych studentów oferuje specjalność WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE SYSTEMY POMIAROWE.

 

Absolwent specjalności WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE SYSTEMY POMIAROWE otrzymuje wykształcenie na kierunku MECHATRONIKA obejmującym dyscypliny takie jak: mechanika, automatyka, elektronika, metrologia geometryczna, fotonika, informatyka oraz podstawy technik wytwarzania i konstruowania wspomaganego techniką komputerową (CAD).  Kluczową rolę w odgrywa metrologia, a w niej działy takie jak: współrzędnościwe systemy pomiarowe, czujniki i systemy pomiarowe ukierunkowane kontrolę wymiarową. Student zdobywa wiedzę z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej, tomografii komputerowej, interferometrii laserowej, metod pomiaru mikro- i makrogeometrii powierzchni przedmiotów maszynowych wytwarzanych dla potrzeb przemysłu ogólnie precyzyjnego w tym: motoryzacyjnego, lotniczego, elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego itp.. 

 

ZMW prowadzi również wiele zajęć na specjlaności Techniki Multimedialne

 

Tylko dla naszych studentów prowadzimy następujące przedmioty:

·         Maszyny i roboty pomiarowe

·         Przemysłowa tomografia komputerowa

·         Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych

·         Przenośne systemy pomiarów geometrycznych

·         Zaawansowane techniki pomiarowe topografii powierzchni

·         Interferometria przemysłowa

·         Projektowanie urządzeń pomiarowych

·         Czujniki w sterowaniu procesem produkcji

·         Metody statystyczne w badaniach przemysłowych

·         Informatyka w systemach pomiarowych

·         Zarządzanie laboratorium pomiarowym

 

Na naszej specjalności:

§     Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt pomiarowy

§     Specjalistyczne szkolenia dające absolwentom przewagę na rynku pracy

§     Kadra dydaktyczna z bogatym dorobkiem naukowym

§     Wiedza oczekiwana przez pracodawców

§     Po studiach możliwość realizacji pracy badawczej w znaczących uczelniach na świecie.

 

Opiekun  specjalności 

studia  inżynierskie prof. nzw. dr hab. inż. Adam Woźniak

studia magisterskie prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

 

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Mechatroniki | Politechnika Warszawska

 

../files/kont_foto/skora.jpeg