Wykłady

Nazwa przedmiotu: Maszyny i roboty pomiarowe
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Ratajczyk
Opis przedmiotu: MMJ-MRP: MASZYNY I ROBOTY POMIAROWE
COORDINATE MEASURING MACHINES AND ROBOTS
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych
Autor programu: prof. Eugeniusz Ratajczyk
Liczba godzin zajęć według planu studiów
Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projektowanie
VII 30 - 15 -
Liczba punktów kredytowych: 4
Powiązania z innymi przedmiotami
Statystyka matematyczna, Podstawy metrologii, Elektrotechnika, Zasady użytkowania i programowanie komputerów, Metrologia techniczna, Podstawy inżynierii jakości, Automatyka procesów dyskretnych i podstawy robotyki,. Teoria i przetwarzanie sygnałów, Zasady budowy robotów, Robotyzacja procesów przemysłowych, Badania robotów, Podstawy inżynierii fotonicznej.
Zakres programu
I. Budowa, właściwości i działanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych
1. Istota pomiarów współrzędnościowych 2. Główne zespoły maszyn i ich funkcje. 3.Rodzaje konstrukcji maszyn. 4. Cyfrowe układy pomiarowe (inkrementalne-optoelektroniczne, induktosynowe, pojemnościowe; kodowe; interferencyjne; zasada działania i dokładności). 5. Sondy pomiarowe (stykowe i bezstykowe), sondy przełączające i mierzące. 6. Konfiguracja sond (zastosowanie magazynków i głowic obrotowo-uchylnych). 7. Procedury pomiarowe i rodzaje ich oprogramowań komputerowych (Umess-UX, Calypso. PC Dmis, Kemco CNC). 8.Pomiary punktowe i skaningowe. 9. Przykłady pomiaru złożonych elementów maszynowych.
II. Roboty pomiarowe
1. Rodzaje konstrukcji robotów pomiarowych (wysięgnikowe i kabinowe. 2. Parametry funkcyjne i dokładnościowe w porównaniu do współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 3. Przykłady zastosowań w pomiarach elementów maszynowych, karoserii samochodowych, itp. 4.Powiązania robotów pomiarowych z procesami obróbkowymi. Rodzaje transportu przedmiotów na stanowiska pomiarowe. Pomiary elementów na paletach. 5.Procedury sterujące.
III. Centra pomiarowe
1. Budowa centrów pomiarowych i ich funkcje. 2. Funkcje programów sterujących. 3.Przykłady centrów pomiarowych (AKZ 500, PKZ 850, QUATRO itp.). Zastosowanie centrów pomiarowych w bezzałogowych wydziałach produkcyjnych. Nowe rodzaje centrów pomiarowych na przykładzie Scan-Max i GageMax.
IV. Dokładność maszyn pomiarowych i metody ich sprawdzania
1. Opis niedokładności maszyn i źródła ich błędów. 2. Metody sprawdzania (kalibracji) dokładności maszyn- międzynarodowe normy i przepisy. 3. Metody analityczne atestacji maszyn – wyznaczanie błędów prostoliniowości i prostopadłości, błędów pozycjonowania i błędów rotacyjnych. Wyznaczanie błędów niedokładności pomiaru długości. 4. Przestrzenno-kątowa niedokładność pomiarowa (3D-alpha). 5. Metody badania dokładności skaningu. 6. Metody kompleksowe atestacji maszyn przy użyciu wzorców stałych i kinematycznych. 7. Wirtualny model błędów współrzędnościowych maszyn pomiarowych – zastosowanie kulowych i pierścieniowych wzorców płytowych. 8. Metody atestacji sond pomiarowych.
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych
1. Pomiary elementów maszynowych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej tzw. „kostki wielowymiarowej” w trybie manualnym i w trybie CNC (dwa ćwiczenia). 2. Badanie dokładności współrzędnościowej maszyny pomiarowej – pomiary pozycjonowania za pomocą interferometru laserowego oraz pomiary błędów długości za pomocą wzorców końcowych (dwa ćwiczenia). 3. Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych sond stykowych typu przełączającego. 4. Pomiary złożonego elementu maszynowego w modzie skaningowym lub 5. Wyznaczanie błędów maszyny przy użyciu wzorca płytowego i programu GUK-K.
Literatura
E.Ratajczyk: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2005 r.

imisp.mchtr.pw.edu.pl/metrologiatechniczna/
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety