Wykłady

Nazwa przedmiotu: Podstawy funkcjonowania człowieka w świecie mediów
Prowadzący: Prof. Marek Dobosz
Opis przedmiotu: Elementy prawa autorskiego:Prawa autorskie – podstawowe definicje. Utwory podlegające ochronie. Autorskie Prawa Osobiste (APO). APO współtwórców
Autorskie prawa majątkowe (APM). Właściciel APM. APM producenta i wydawcy a APM twórców. Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich. Autorskie prawa zależne Inspiracja cudzym utworem. Prawa pokrewne. Artystyczne wykonania. Fonogramy i wideogramy. Nadania programów. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Zasady korzystania z chronionych utworów.
Wykorzystanie mediów elektronicznych do badania opinii publicznej:Główne działy badań opinii publicznej. Telemetria – badania widowni telewizyjnej (metoda dzienniczkowa, metoda elektroniczna, podstawowe parametry pomiaru; zasięg, audytorium, GRP, udział itd.). Badania audytorium radia (metoda dzienniczkowi i elektroniczna). Badania odbiorców Internetu. Badania społeczne (badania typu omnibus, exit-poll, badania marketingowe itp.).
Podstawy percepcji wzrokowej:Metody behawioralne badania percepcji. Metoda pojedynczej komórki. Budowa i działanie oka. Adaptacja do ciemności. Czułość widmowa receptorów. Hamowanie oboczne. Jednoczesny kontrast. Tworzenie obrazu. Czułości kanałowe. Widzenie barw. Mieszanie kolorów: subtraktywne i addytywne. Krzywe odpowiedzi spektralnych fotoreceptorów. Rozdzielczość widmowa. Percepcja przestrzenna Percepcja ruchu, Wiedza i percepcja. Wizualna uwaga i pamięć.
Podstawy percepcji dźwięku:Słuch. Pojęcia akustyki związane z mechanizmami słyszenia, charakterystyki słuchu, pasma krytyczne, właściwości słyszenia muzyki i mowy. Model psychoakustyczny człowieka: wygłuszenie statyczne i dynamiczne
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety