Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Techniki tworzenia DVD
Prowadzący: mgr inż. Rafał� Kł�oda
Opis przedmiotu: 1. Opracowanie programu do wyliczeń parametrów kodowania obrazu (LabVIEW)
2. Opracowanie algorytmu tworzącego skrypt do automatycznego kodowania wielu sekwencji wideo (LabVIEW)
3. Opracowanie algorytmu wspomagającego tworzenie listy dialogowej na potrzeby programu do authoringu płyt DVD (LabVIEW)
4. Ocena jakości kompresji MPEG-2 metodą subiektywną oraz opracowanie analiza wyników (LabVIEW + IMAQVision, PHP)
5. Opracowanie stuktury oraz zaprogramowanie nawigacji płyty DVD (Sonic DVD Creator)

Forma zaliczenia
Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się zgodnie z „Regulaminem zajęć laboratoryjnych” obowiązującym w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Internetowe instrukcje pomocne do laboratorium znajdują się na Instytutowym serwerze pod adresem:
http://imisp.mech.pw.edu.pl/pracownia/samouczek/labview/
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety