Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Techniki tworzenia obiektów multimedialnych
Prowadzący: mgr inż. Rafał Kł‚oda
Opis przedmiotu: Poznanie cech obiektów oraz dobór odpowiednich narzędzi ich przedstawienia.
Osadzanie utworzonych obiektów w prezentacji PowerPoint. Publikacja w Internecie.

Tworzenie obiektów graficznych (CorelDRAW)
Podstawowe funkcje programu. Praca z liniami, konturami. Rysowanie kształtów. Formatowanie linii i konturów. Praca z obiektami i kształtowanie obiektów. Wypełnianie obiektów. Wstawianie i formatowanie tekstu. Tworzenie efektów specjalnych. Praca
ze stronami rysunku. Praca z warstwami. Import i eksport plików. Dobieranie optymalnych parametrów kompresji grafiki.
Tworzenie obiektów animowanych (CorelR.A.V.E.)
Funkcje programu. Animowanie obiektów. Animacja tekstu. Dodawanie dźwięku do animacji. Tworzenie obiektów interakcyjnych. Korzystanie z zachowań. Eksportowanie filmu.
Tworzenie obiektów przestrzennych (Canoma)
Funkcje programu. Modelowanie obiektów. Wyrównywanie elementów. Dodawanie i edycja tekstur. Tworzenie animacji. Eksportowanie obiektu.
Realizacja nagrań dźwiękowych (Digidesign ProTools)
Podstawowe funkcje programu. Zgrywanie dźwięku. Edycja i montaż dźwięku. Korzystanie z wtyczek. Przygotowanie materiału do nagrania. Formaty audio. Metody kompresji dźwięku.

Forma zaliczenia
Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się zgodnie z „Regulaminem zajęć laboratoryjnych” obowiązującym w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Internetowe instrukcje do laboratorium znajdują się na Instytutowym serwerze pod adresem:
http://imisp.mech.pw.edu.pl/pracownia/samouczek/
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety