Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Techniki tworzenia serwisów internetowych
Prowadzący: mgr inż. Rafał‚ Kł‚oda
Opis przedmiotu: Podstawy składni HTML
Zasada działania sieci World Wide Web. Planowanie witryny WWW. Tworzenie witryny WWW. Łączenie stron internetowych. Zasady tworzenie ramek i tabel, formatowanie tekstu, parametry obiektów (Notatnik). 
Zaawansowane techniki tworzenia witryn WWW
Bazy danych i języki skryptowe interpretowane po stronie serwera i klienta (MySQL, PHP, JavaScript). Tworzenie i korzystanie z arkuszy stylów CSS. Tworzenie formularzy do przekazywania informacji w sieci internetowej. Pobieranie, modyfikowanie, przeszukiwanie bazy danych. Zabezpieczanie informacji przechowywanej w bazie danych. (Microsoft FrontPage, Notatnik). 
Grafika internetowa
Tworzenie grafiki na potrzeby stron internetowych (Corel PHOTO-PAINT, Adobe Photoshop). Formaty i metody kompresji grafiki (GIF, JPEG, PNG). Obróbka zdjęć skanowanych i ze źródeł cyfrowych. Tworzenie elementów graficznych z przezroczystym tłem. Tworzenie animowanych GIF-ów oraz elementów dekoracyjnych podświetleń. Tworzenie grafiki pod menu. 
Umieszczanie elementów multimedialnych na stronach WWW
Umieszczanie ilustracji na stronach internetowych. Tworzenie graficznej mapy odsyłaczy. Umieszczanie muzyki i dźwięku. Umieszczanie obiektów animowanych (AnimatedGIF, SWF). Umieszczanie materiałów audiowizualnych. Umieszczanie obiektów przestrzennych. 
Specjalistyczne narzędzia internetowe
Strumieniowe przesyłanie informacji audiowizualnej (Windows Media Encoder), specjalistyczne serwery WWW (LabVIEW + Internet Toolkit).

Forma zaliczenia
Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się zgodnie z „Regulaminem zajęć laboratoryjnych” obowiązującym w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Internetowe instrukcje do laboratorium znajdują się na Instytutowym serwerze pod adresem: 
http://imisp.mech.pw.edu.pl/pracownia/samouczek/
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety