Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Wstęp do technik multimedialnych
Prowadzący: mgr inż. Rafał Kł‚oda
Opis przedmiotu: 1. Opracowanie algorytmu wspomagającego tworzenie listy dialogowej na potrzeby programu do authoringu płyt DVD (LabVIEW) 
2. Ocena jakości kompresji MPEG-2 metodą subiektywną oraz opracowanie analiza wyników (LabVIEW + IMAQVision, Excel) 
3. Opracowanie ilustracji obiektu z wykorzystaniem (CorelDRAW)
4. Opracowanie animacji obiektu i wprowadzenie interakcji z użytkownikiem
(CorelR.A.V.E.)
5. Zgranie, edycja i synchronizacja podkładu lektorskiego do animacji (Digidesign ProTools + CorelR.A.V.E.)

Forma zaliczenia
Ćwiczenia laboratoryjne zalicza się zgodnie z „Regulaminem zajęć laboratoryjnych” obowiązującym w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych. 

Internetowe  instrukcje do laboratorium znajdują się na Instytutowym serwerze pod adresem:
http://imisp.mech.pw.edu.pl/pracownia/samouczek/
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety