Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych
Prowadzący: dr hab. inż. Adam Woźniak
Opis przedmiotu: Znajomość budowy, działania i własności metrologicznych skaningowych systemów pomiarowych oraz procedur i technik pomiarowych, z ukierunkowaniem na skaningowe głowice pomiarowe. Umiejętność przygotowania i zoptymalizowania procesu pomiarowego powierzchni zdefiniowanych oraz powierzchni nieznanych oraz analizy wyników pomiaru. 
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety