Wykłady

Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki pomiarów geometrycznych
Prowadzący: Prof. Eugeniusz Ratajczyk
Opis przedmiotu:

1. Istota pomiarów współrzędnościowych opartych na wyznaczaniu wartości współrzędnych x,y,z w celu wyznaczenia wymiarów przestrzennie ukształtowanych części maszyn. 2. Nowe konstrukcje maszyn, m.in. w postaci centrów i specjalnej konstrukcji maszyn pomiarowych do bezpośredniego zastosowania w produkcji – ich własności funkcyjne i metrologiczne. Przykłady oprogramowań komputerowych do pomiarów współrzędnościowych.

1. Maszyny pomiarowe w procesach wytwarzania karoserii – ich budowa i własności  funkcyjne i metrologiczne. Przykłady zastosowań.
2. Urządzenia pomiarowe do pomiarów karoserii samochodowych po wypadkach: istota stosowania punktów bazowych, Przenośne urządzenia pomiarowe, mechaniczne urządzenia pomiarowe, elektroniczne urządzenia pomiarowe  - czujniki pomiarowe, laserowe systemy pomiarów. Oprogramowania pomiarowe. Przykłady zastosowań urządzeń pomiarowych różnych firm. 3. Urządzenia naprawcze karoserii – rodzaje jedno i wielowiekowych urządzeń naprawczych. Podłogowe systemy naprawcze. Przykłady zastosowań.

1. Idea pomiarów tomograficznych. Właściwości promieniowania rtg, budowa i działanie lamp rtg, idea tomografów z płaską i stożkową wiązką promieniowa. Parametry funkcyjne i metrologiczne tomografów. 2.Budowa tomografów – główne zespoły  ich funkcje, parametry techniczne. Układy pozycjonujące mierzony  przedmiot – obrotowy cyfrowo sterowany stół pomiarowy, przesuwna prowadnica liniowa. Sensory – rodzaje budowa,  własności metrologiczne. Matryce detektorów i ich parametry. 3. Tomografy do zastosowań  przemysłowych różnych producentów (C.Zeiss, Werth, Phoenix-xray, Yxlon International, Metris –Nikon, Wenzel Volumetrik, Viskan, XViev CT) – budowa, parametry funkcyjne i metrologiczne.  4. Funkcje metrologiczne: a) standardowa geometria wymiarów, b) porównanie wyników z modelem CAD, c) defektoskopia,  d) Inżynieria odwrotna. 5.Oprogramowania tomografów. 6. Kalibracja tomografów. Parametry metrologiczne tomografów i metody ich wyznaczania: a).Parametr związany z błędem pomiaru długości – E,
b).Parametry związane z błędem skanowania - PF, PS, c).Parametry określające zależności wymiarowo-materiałowe – GS, GF, GG, d). Parametry określające rozdzielczość. Wzorce i procedury kalibrujące.

Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety