Lab/Ćw/Proj

Nazwa przedmiotu: Interferometri Przemysłowa
Prowadzący: kierownik laboratorium Olga Iwasińska-Kowalska
Opis przedmiotu:

Labortorium obejmuje 10 ćwiczeń, będąych ilustracją treści wykładowych:

1.Podstawowe elementy optyczne interferometrów do pomiaru przemieszczenia

2.Interferencyjne pomiary przemieszczeń liniowych w układzie z pryzmatami narożnymi

3.Podstawowy interferometr do pomiaru kątów i odchyłek kątowych

4.Szacowanie niepewności w pomiarze interferencyjnym

5.Pomiary interferencyjne o podwyższonej rozdzielczości

6.Pomiar drgań

7.Układy fotodetekcyjne i interpolacja

8.Inkrementalne, interferencyjne, przetworniki przemieszczeń

9.Traker laserowy

10.Dobór źródła światła pod kątem zastosowania

Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety