Wykłady

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie Jakością
Prowadzący: dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska
Opis przedmiotu:

Przewidywane efekty kształcenia obejmują zapoznanie z uwarunkowaniami zapewnienia jakości wyrobów, wynikającymi z aktów prawnych oraz wymagań norm i praw wolnego rynku, poznanie istoty i zasad dokumentowania i wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami norm „serii ISO 9000”, zapoznanie z funkcjonowaniem systemu akredytacji i certyfikacji w Polsce, oraz nabycie elementarnych umiejętności w zakresie monitorowania procesów oraz stosowania podstawowych narzędzi sterowania jakością. 

 

materiały 

http://adam.mchtr.pw.edu.pl/~iwa/materialyZAJ/

 

 

 

 

 
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:
    Średnia z:
  • wszystkich pytań: 2.60
  • 1 - "Jak oceniasz Zawartość merytoryczną zajęć?": 2.00
  • 2 - "Jak oceniasz Atrakcyjność prowadzenia zajęć oraz umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzącego?": 2.00
  • 3 - "Jak oceniasz Stosunek prowadzącego do studentów?": 2.00
  • 4 - "Jak oceniasz Formalne aspekty prowadzenia zajęć (kryteria oceniania, użyteczność materiałów dydaktycznych, dostępność niezbędnych urządzeń technicznych, itp)?": 4.00
  • 5 - "Jak oceniasz Własne zaangażowanie w zajęcia (częstotliwość uczęszczania, sumienność przygotowania się do zajęć)?": 3.00
Ankieta: Link do ankiety