Obszar badań

Tytuł publikacji: New method for testing the dynamic performance of CMM scanning probes
Autorzy publikacji: Woźniak Adam
Miejsce ukazania się: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vo. 56, No. 6, December, 2007, pp. 2767-2774