Obszar badań

Tytuł publikacji: Stylus tip envelop method: corrected measured point determination in high definition coordinate metrology
Autorzy publikacji: Woźniak Adam, Mayer R., Bałaziń„ski M
Miejsce ukazania się: International Journal of Advanced Manufacturing Technology